Help Line No : 9869988000
MAHARASHTRA HOUSING AND AREA DEVELOPMENT AUTHORITY
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण
Welcome : CITIZEN SERVICES PORTAL (MITRA) Mhada Initiative for Transparent and Responsive Action
 Login
दिनांक 1-10-2016 पासून फक्त Online/DD तंत्रज्ञानाच्या साहायाने चालनाची रक्कमचा स्वीकार करण्यात येत आहे, कृपया नागरिकांनी या बाबत नोंद घ्यावी, धन्यवाद.*** "सदनिका/भूखंड/व्यापारी गाळेधारकांना सहकारी संस्था स्थापन करणेसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र" हि सेवा ऑनलाईन करण्यात आलेली आहे, कृपया ह्या सेवेकरिता अर्जदाराने ऑनलाईन अर्ज करावेत.
 Track Your Token
 Download Forms